Bliv medlem

Indmeldelse og kontingent

Hvis du ønsker at blive medlem af Farvegladerne, er kontingentet 200 kr. pr. foreningsår, som går fra 01.01 til 31.12.

Årskontingentet på 200,00 kr. forfalder til betaling senest 30. september forud for foreningsåret.

Indmeldelse
Nye medlemmer, som ønsker at melde sig ind i Farvegladerne, skal sende en e-mail til farvegladerne@gmail.com med navn, adresse, telefon/mobil, email samt hvilke aktiviteter, du vil dyrke i Farvegladernes regi, fx malerier.