Generalforsamling

Lillerød d. 25.10.2020

Referat af Farvegladernes generalforsamling søndag d. 25.10.2020 kl. 19:00, som vi p.g.a. coronasituationen måtte ændre.

Mødet afholdes i Selskabslokalet, Allerød Park 8 – 9, 3450 Allerød.

 1. Valg af dirigent. Robert vælges. Hanne er referent.
 2. Aflæggelse af beretning ved formanden. Beretning vedlagt.

2a) Udstillingssteder ud over Kirkehavegaard: Biografen er ikke længere en mulighed, evt. Sundhedshuset fremadrettet. Jette tilbyder sig som tovholder til Allerød Park, hvor man kan hænge to måneder ad gangen og Dansk Revision i Hillerød, hvor der kan være op til 40 malerier. Der kan man være to udstillere ad gangen. Der er ikke ledigt foreløbig. Pia står for Lillerød hallerne, hvor der i øjeblikket er lidt stille. Annelise hænger der i øjeblikket, bagefter er det Flemming, der udstiller. Det foregår i kantinen og i et mødelokale. Sig endelig til, hvis I kender steder, hvor man kan udstille. Send gerne forslag til bestyrelsen.

2b) Jette opfordrer til et fremtidigt samarbejde mellem de forskellige foreninger, så vi kan stå samlet og stærkere.

 1. Forelæggelse af det reviderede regnskab ved Robert, kasserer. Regnskabet godkendes. Husk fremover at skrive navnet på den, der indbetales for.
 2. Behandling af indkomne forslag. Der er kommet et forslag, som behandles under punkt 6.
 3. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 200 kr. om året vedtages.
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen består af:

Formand: Jette Bøving.

Kasserer: Robert Arp.

Næstformand: Annelise Berg.

Bestyrelsesmedlem Pia Lykke.

Bestyrelsesmedlem Carsten Funch.

Bestyrelsesmedlem Soldis Sigurdardottir.

På valg er: Jette Bøving, modtager ikke genvalg

Robert Arp, modtager ikke genvalg

Pia Lykke, modtager genvalg

Annelise Berg, modtager ikke genvalg (pga. sygdom)

Forslag om at Janne Sury vælges som formand, Søren Blåbjerg og Hanne Staugaard som nye bestyrelsesmedlemmer. Janne vælges som formand, Hanne og Søren vælges til bestyrelsen. Den afgående formand og kasserer er villige til at hjælpe de nye i gang i en overleveringsperiode.

 1. Valg af revisor.

Birgitte Lundemann, modtager genvalg. Birgitte genvælges.

 1. Valg af revisorsuppleant.

Elsebeth Holm Christensen, modtager genvalg. Elsebeth genvælges.

 1. Eventuelt: Husk at nævne, hvem der gemmer sig bag en mailadresse, – det kan være svært at gennemskue. Husk også at skrive, hvad I laver og gerne vil udstille med.

/Hanne Staugaard

Formandsberetning

Kunstmarkedet 17.- 18. august i Centerhallen med 16 medlemmer i smukke og levende stande, hvor nogle arbejdede med deres kunst.

Frederikke Haaber Løje Nielsen underholdt med spil og sang lørdag og Grete Hermansen underholdt søndag på klaveret.

Ved udlodning af kunstnerne værker, var der som ved tidligere Kunstmarkeder, mange mennesker, men i det hele taget var der godt besøgt, og som altid en rigtig god stemning.

Vores medlemstal er pt. på 87 aktive medlemmer. Det bølger lidt frem og tilbage, nogle flytter væk og andre flytter til.

Vores udstillinger på Kirkehavegård:

Kirkehavegård den 21.09 – 29.09.2018, udstillerne var: Birgit Geertsen, Inger Jepsen, Lis Pedersen, Soldis Sigurdardottir på væggen og Nana Mikkelsen og Mogens Frandsen på gulv.

Åbningstalen Nanna Mikkelsen

Underholdning Coda godkendt musik fra CD

Der var 355 besøgende og blev solgt 13 enheder.

Åbningstider: Fernisering lørdag kl. 14-17 og derefter åben tirsdag til søndag kl.14 – 17.

Kirkehavegård den 30.11- 8.12.2019, var udstillerne: Anita Sørensen, Elsebeth Holm Kristensen., Erik Starberg, Palle Lindgaard Jørgensen på væg, Ruth Schnor og Unne Jensen på gulv

Åbningstalen ?

Underholdning ?

Der var 153 besøgende og solgt 16 enheder.

Åbningstid: fernisering lørdag 13-17, lørdag og søndag 11-17, tirsdag til og med fredag 13-17. Lørdag 11-16.

Kirkehavegård den 18.- 26.01.2020, var udstillerne: Flemming Aasnæs, Ania Czarnecka, Lisbeth Jerichau, Mette Hoppensach Sommer på væg, Winnie Martinsen og Pernille Hølledig på gulv.

Åbningstalen blev holdt af byrådsmedlem Olav B. Christensen

Underholdning med ung Jazz-trio

Der var 403 besøgende og solgt 18 enheder.

Åbningstid: Fernisering lørdag 14, mandag lukket, Alle andre dage 13-17

Kirkehavegård den 14.03- 22.03. 2020, var udstillerne: Merete Munk, Jette Hieronymus, Jette Bøving på væggen og Carsten Funch med stenskulpturer og Ellis Dam med vævede værker på gulv.

Alt planlagt, plakaten trykt, pressemeddelelse og invitation sendt ud …. og så blev alt lukket ned p.gr.af Corona.

Kunstmarkedet i Centerhallen den 15.- 16. august 2020 blev som bekendt aflyst p.g.a. aflysning sammen med Aktiv Fritid og dette p.g.a. Corona. Vores samarbejde med Allerød på Kryds og Tværs i år blev blot, at de holdt deres pressemøde på Kirkehavegård medens vi havde vores Jubilæumsudstilling og at vi var med i deres udsendte program.

Kirkehavegård 19.09- 4.10. 2020 – 20 års JUBILÆUMSUDSTILLING i begge sale.

52 udstillere og medudstiller ”Krukkerne”.

Det skulle vise sig at corona stadig spøgte og vi måtte tage mange forholdsregler i forhold til servering, afspritning og skiltning med afstand, pileanvisning gennem udstillingen.

Men…Det blev en virkelig fantastisk udstilling, som vi har fået mange, flotte tilbagemeldinger på. Ja, nogle syntes det var den bedste udstilling de havde oplevet på Kirkehavegård.

Ferniseringstalen blev holdt udenfor af Jette Bøving, der havde fået lov til dette, som afgående formand gennem 14 år (tak).

Den musikalske underholdning: Efter et par aflysninger, blev vi reddet af Preben Garnov på klaveret, lørdag den19.09.

Lørdag den 26.09 spillede orkestret ”Iben Molin og Las Vegas Trio”

Lørdag den 20.09 og 27.09 havde vi lodtrækning af medlemmernes donationer, med stor succes, som også foregik udenfor med så mange personer der var tilladt (50).

Lørdag den 3.10 havde vi auktion over ”De fire Årstider”, de malerier som medlemmer havde malet i 2017 0g 2018 på Kunstmarkedet.” Flotte store (160×100 m.) malerier hvoraf kun de tre blev solgt. Bestyrelsen ærgrer sig over, at de ikke fik et forventet højt hammerslag, især da pengene skulle gå til ”Børns Vilkår” som vi donerede Kr. 3750,00 til og de har efterfølgende takket for beløbet.

Vi måtte også kæmpe en del for at få omtale i Allerød Nyt, men det lykkedes da heldigvis lidt efter lidt.

Alt i alt er vi trods trængsler, rigtig godt tilfredse med resultatet for hele udstillingen. Ca. 720 besøgende over de to uger.

I forbindelse med 20 års Jubilæumsudstillingen blev der afholdt en fest den 25.09.

Der deltog 27 personer (trods corona)

Vi måtte aflyse Jazz-bandet (ikke synge og ikke danse), men Grete Hermansen deltog i festen og satte sig ved klaveret.

Vi fik portionsserveret dejlig mad, og havde en virkelig hyggelig aften med god snak

Kurser:

24.09.2019 Fotokursus v. Palle Lindgaard-Jørgensen, på Kirkehavegård

2.12.2019 Croquis kursus v. Luna Panduro, på Kirkehavegård

Der kommer helt klart flest besøgende til ferniseringer og i week-end’s, s inklusive fredage, men eftermiddag/aftenåbning ser også ud til at trække besøgende, i hvert fald udenfor december. Besøgsstatistikkerne viser at der er pænt besøg de øvrige dage, mindste 5 og fleste 37 personer.

Det der er helt afgørende er, hvor aktive udstillerne er med invitationer.

Hvis der skal foregå en anden aktivitet på Kirkehavegård, eks. musikaften, er det en oplagt mulighed at tilbyde lokalet og holde åbent, det viste sig klart ved samkøring med Allerød Kunstforening.

Som det fremgår lever vi op til navnet FARVEGLADERNE. Det er meget varierede udstillinger vi har, og netop det har vi fået mange positive tilbagemeldinger på.

Der er ingen tvivl om, at folk er opmærksomme på vores udstillinger og dermed vores eksistens.

Det skyldes ikke mindst at medlemmerne er blevet rigtig gode til at respektere, at det er kunstudstillinger og ikke direkte salgsudstillinger.

Og med de nye tiltag fra Allerød Kommune, som betyder, at vi ikke må have direkte salg på en udstilling, når vi låner kommunale bygninger bliver det endnu mere klart.

Hvis I evt. ønsker materiale om jer selv lagt frem, så besøgende kan finde frem til jer, skal det være på et fællesbord.

Hvad der fremover skal ske i forhold til dette med Kunstmarkedet er det store spørgsmål.

Kunstmarkedet er blevet en vigtig del af ”Aktiv Fritid” og ”Allerød på Kryds og Tværs”, meget efterspurgt af mange, både i og udenfor Allerød. Det opdagede vi især i år, da det ikke blev til noget og mange spurgte efter det.

Mange vil gerne udstille på Kirkehavegård, og vil naturligvis også gerne have besøg. En opfordring kan ikke gøres for tit, til at I møder op, hvis I kan, til hinandens udstillinger!!!!

Jeg ved, at alle bestræber sig på at have et godt teamarbejde til udstillingerne, og det betyder rigtig meget, at alle er aktive og tager del i opgaverne ved jeres udstillinger. Tovholdernes største opgave er at koordinere og uddelegere (som også står i udstillingsbetingelserne).

Medens jeg stadig har mulighed for det vil jeg endnu engang påpege:

At vi stadig kan se, at det kniber med at få læst udstillingsbetingelserne og listen med opgaver til udstillingerne, selvom vi har prøvet at forenkle dem. Det er MEGET vigtigt at de bliver læst og det vil vi meget gerne ønske at I bliver bedre til, og at den enkelte gruppe sørger for at alle får set dem godt igennem så I dermed husker det hele !!!!

Eks: podierne – skal sættes ordentlig på plads, ophængene skal tælles og lægges som modtaget i æskerne, (aldrig afkortet!!). Der er indkøbt, 2 meget dyre moment-skruetrækkere, så der ikke kan strammes for meget om ophængssnorene, og batterierne skal tages ud af lazerwaterpassene. Fremover vil der blive udleveret kasser med 20 ophæng til hver udstiller på væggen, som den enkelte har ansvar for.

Vi fortsætter med bestyrelses-beslutningen om at deltagelse til udstilling på Kirkehavegård er kr. 100.- pr. person og kr.100.- i depositum. Udstillingsgebyret dækker almindelig slidtage ved brug. Hvis ting forsvinder eller decideret ødelægges bliver udstillerne krævet betaling derfor. Vi har også indkøbt maling til podierne, så de løbende kan blive malet og stå pæne til udstillingerne. Det er udstillerne der maler, hvis de synes podierne trænger.

Det er heldigvis blevet meget bedre med at overholde, at man ABSOLUT ikke må tage noget som helst væk fra udstillingen før end EFTER sluttidspunkt. Og det ser også ud til, at man får afsluttet udstillingen uden alt for meget jag, så tingene bliver lagt ordentlig på plads. Erfaring taler for at man sætter evt. 1/2 time af til at de købte varer kan stilles for sig selv til afhentning, med navn på købere og derefter er det tid til sammenpakning af udstillingen. I bestemmer jo selv jeres åbne/lukketider. Nogle har aftalt at spise fælles efter udstillingen!

Farvegladeprincippet med at udstillerne sammensættes på kryds og tværs for at få et større kendskab til – og inspiration af andre medlemmer, er meget vigtigt og hele grundtanken i Farvegladerne.

Samtidig bliver de enkelte medlemmer tilbudt udstillingsplads efter retfærdighed i forhold til sidste udstillingsdato. Ingen bliver sprunget over, medmindre de selv vil.

Men alt i alt er I gode til at skabe en god atmosfære og I gør jer umage med at lave flotte og spændende udstillinger.

Bestyrelsen har afholdt 3 bestyrelsesmøder, samt holdt meget aktiv mailkontakt om forskellige emner, men især om vores forestående 20 års Jubilæum.

En god aktiv bestyrelse er guld værd. Tak for det.

Også tak til vores webmastere Hanne Staugaard, som også har virket som sekretær, og Soldis Sigurdardottir som har opgaven nu.

Desuden har vi deltaget i 2 dialog møder vedr. foreningslivet i Allerød.

2 møder med Allerød på ”Kryds og Tværs”, og 3 møder i Brugerrådet for Kirkehavegård og Centerhallen, bl.a. vedr. fordeling af lokaler.

Vi har endnu ikke fået tildelt noget sted, hvor vi i samarbejde kan udøve vores kunst, afholde malerkurser mm., selvom det ikke har skortet på opfordringer, hvilket gør det svært, at overholde vores forpligtelser for at kunne kalde os for en folkeoplysende forening.

Vores udstillingssteder: Vores muligheder for at udstille lokalt er desværre blevet indskrænket da Allerød Bio ikke ønsker os længere.

Revisionsfirmaet Dansk Revision i Hillerød, Allerød park, Lillerødhallerne er stadig en mulighed.

Der er stadig mulighed for at udstille hos lægerne på Tingvej, henvendelse til lægehuset.

På Allerød Bibliotek kan man udstille i den store sal, hvis man selv henvender sig til Biblioteket.

Tovholderne Pia Lykke og jeg, Jette Bøving, vil fortælle om hvordan det går med henholdsvis Lillerødhallerne og Dansk Revision og Allerød Park.

Vores webmaster Soldis Sigurdardottir står for vores hjemmeside og skal orienteres om diverse opdateringer. Hidtil er det sket gennem os (Jette og Robert). Det er, som bekendt også frivilligt arbejde, så ændringer m.v. bliver udført når der er tid til det.

Der er kommet nye regler vedr. personlige oplysninger, og det er vi ved at få ordnet, således at adresselisten på websiden kun kan ses af medlemmer med kode, det volder stadig problemer, så indtil videre sendes Mail anonymt.

Det har endnu engang været et rigtig godt Farvegladeår.

Der er i Fritidsloven prioriteret brug af kommunale lokaler.

Det ser ud til at Farvegladerne fortsat har mulighed for 4 årlige udstillinger på Kirkehavegård og sandsynligvis også har Centerhallen til det årlige Kunstmarked.

For at bevare Kirkehavegård og Centerhallen er det fortsat vigtigt, at vi dokumenterer et behov.

Derfor vil vi fortsat satse på, at alle udstillinger holder åbent alle ugens dage, undtagen mandag, som er lukkedag på mange udstillingssteder.

Farvegladerne er meget glade for, at vi har mulighed for at udstille på så flot et sted som Kirkehavegård og så kun betale kr. 100.-, annoncering og forplejning ved egen udstilling og selvfølgelig kontingentet.

Fremtiden:

Vedr. udstillingssteder:

Jeg har en forespørgsel og formodet interesse for at Sundhedshuset vil være udstillingssted for Farvegladerne.

Jeg vil gerne tilbyde mig som tovholder til dette, Dansk Revision og Allerød Park

Alle medlemmer kan til enhver tid, selv melde sig til de kontaktpersoner, der tager sig af de forskellige udstillingssteder.

Der er blevet lavet et permanent PowerPointShow om Farvegladerne, til Allerød Bio, som kan ses før reklamefilmene inden forestillingerne i Allerød Bio. Det er kommet nye regler i.f.til dette, og derfor måske tages stilling til fremtiden.

Jeg vil foreslå at bestyrelsen bliver udvidet med mindst 1 medlem. Som det er nu, kan man udpege medlemmer til ad hoc opgaver, og det kan man jo blot også blive ved med.

Hvis jeres mail ikke henviser til jer selv personligt – skal det tydeligt fremgå hvem I er på mailen, især ved indbetalinger (det er nærmest umuligt at finde ud af).

Jeg ved hvilken kunst I udfører, men den nye bestyrelse kender jer ikke, så husk altid at skrive hvad I laver, især til booking af udstillinger.

Når I fremover skal reklamere for jeres udstilling på Kirkehavegård, vil jeg foreslå, at der enten på plakaten eller i hvert fald i annoncen står hvem der holder ferniseringstalen og hvem der evt. er sat på til underholdning. Det er med til at trække publikum til udstillingen.

/ Jette Bøving, oktober 2020.

Lillerød d. 10.06.2019

Referat af generalforsamlingen mandag d. 3.06.2019 på Kirkehavegård

 1. Valg af dirigent – Robert, referent – Hanne
 2. Aflæggelse af beretning

Kunstmarkedet i Centerhallen den 17.- 19. august var endnu engang en succes med 14 motiverede deltagere, der stillede op med de smukkeste, spændende boder. Vi var også denne gang en del af Allerød på Kryds og Tværs, og samarbejdet var helt fint med god annoncering og omtale. Vi annoncerer jo også selv og laver presseomtale, da vi syntes det er vigtigt at få Farvegladerne promoveret. Der er mange besøgende der kommer hvert år, men også nye, som har hørt, hvor godt det er.

Bestyrelsen havde besluttet, at Farveglademedlemmer skulle male 4 store fællesmalerier fordelt på 2017 og 2018 på de to Kunstmarkedsdage, så Robert og Carsten fik også i år forberedt lærreder. Igen i år var det medlemmer af Farvegladerne, der kunne komme og male, og som i 2017 var det nu mest dem, der havde boder, som malede. Carsten Funch var supervisor på malerierne, og atter lykkedes det at male 2 helt fantastiske malerier. Malerierne bliver udloddet på en auktion i forbindelsen med vores 20 års jubilæum i 2020.

Der var, som altid et rigtig godt salg indenfor alle områder,- men især smykker, glas, keramik, vævede sager og sager i sælskind. Vi må erkende, at der er flest besøgende, når vi udlodder gevinster, men sådan er det også alle andre steder og folk bliver SÅ glade, når de vinder noget.

Stemningen var som altid god, og udstillerne har givet udtryk for et godt samarbejde, og at det i det hele taget er sjovt og berigende at deltage,- og dejligt at markedet er velbesøgt.

Der var underholdning af Grete Hermansen og det rytmiske kor Why Not

Vores medlemstal er pt. på 88 aktive medlemmer. Det bølger lidt frem og tilbage, nogle flytter væk og andre flytter til, men det er lige nu det højeste antal medlemmer.

Vores udstillinger på Kirkehavegård:

Kirkehavegård den 14.09 – 23.09.2018, udstillerne var: Annelise Berg, Govert Lund,

Irene Aggernæs og Lisbeth Jerichau på væggene og Jette Rask med keramik, og Unne Jensen med glas på gulvet.

Åbningstalen blev holdt af Lisbeth Jerichau

Underholdning af PP-duo

Der var 343 besøgende og solgt 32 enheder.

Åbningstider: Fernisering lørdag kl. 14-17, lørdag og søndag 14-17, tirsdag til og med fredag15-19.

Kirkehavegård den 30.11-9.12.2018, var udstillerne: Anne-Marie Pedersen, Jette Bøving, Bengta Jensen, Anja Czarnecka på væggen og Nina Bruhn Ulmann med keramik og Pernille Hølledig med skamler og smykker.

Åbningstalen blev holdt af Merete Them Kjølholm, næstformand i Kultur og idrætsudvalget

Underholdning af De gamle jazzdrenge.

Der var 220 besøgende og solgt 42 enheder.

Åbningstid: fernisering lørdag 13-17, lørdag og søndag 14-17, tirsdag til og med fredag 15-19. (det var ikke en god ide med aftenåbent i julemåneden)

Kirkehavegård den 18.- 27.01.2019, var udstillerne: Bente Carstensen på væg og gulv, Mette Sommer, Søren Fabricius, Tove Sheth på væggen og Lizzie Schnor på gulv

Åbningstalen blev holdt af Pia Lykke

Underholdning af Grete Hermansen

Der var 297 besøgende og solgt 21 enheder.

Åbningstid: Fernisering lørdag 14, mandag lukket, Alle andre dage 13-17

Kirkehavegård den 15.03- 24.03. 2019, var udstillerne: Janne Sury, Luna Panduro, Søren Blåbjerg og Annelise Berg på væggen, Carsten Funch på gulv med sten og Bente Begstrup med skind.

Åbningstalen blev holdt at Kurt Hansen

Underholdning var med det par, som Janne Sury kender. Husker ikke hvad de hedder?

Der var 365 besøgende og solgt 40 enheder.

Åbningstid: Fernisering lørdag 14-17, mandag lukket, lørdag og søndag 14-17, tirsdag til torsdag 15-18, fredag 17-20.30.

Der kommer helt klart flest besøgende til ferniseringer og i weekender inklusive fredage, men eftermiddag/aftenåbning ser også ud til at trække besøgende til, i hvert fald udenfor december. Besøgsstatistikkerne viser, at der er pænt besøg de øvrige dage, svingende fra 4/7 – 27 personer pr. dag, flest onsdag/torsdag.

Det der er helt afgørende er, hvor aktive udstillerne er med invitationer.

Hvis der skal foregå en anden aktivitet på Kirkehavegård, eks. musikaften, er det en oplagt mulighed at tilbyde lokalet og holde åbent. Det viste sig klart ved samkøring med Allerød Kunstforening.

Som det fremgår lever vi op til navnet FARVEGLADERNE. Det er meget varierede udstillinger vi har, og netop det har vi fået mange positive tilbagemeldinger på.

Der er ingen tvivl om, at folk er opmærksomme på vores udstillinger og dermed vores eksistens.

Det skyldes ikke mindst, at medlemmerne er blevet rigtig gode til at respektere, at det er kunstudstillinger og ikke direkte salgsudstillinger.

Men alligevel er det fortsat vigtigt at pointere, at evt. salg og salgsdisk skal foregå i forrum til udstillingslokalet. Hvis I evt. ønsker materiale om jer selv lagt frem, skal det være på et fællesbord.

Mange vil gerne udstille på Kirkehavegård, og vil naturligvis også gerne have besøg. En opfordring kan ikke gøres for tit til, at I møder op, hvis I kan, til hinandens udstillinger!!!!

Jeg ved, at alle bestræber sig på at have et godt teamarbejde til udstillingerne, og det betyder rigtig meget, at alle er aktive og tager del i opgaverne ved jeres udstillinger. Tovholdernes største opgave er at koordinere og uddelegere (som også står i udstillingsbetingelserne).

Vi kan stadig se, at det kniber med at få læst udstillingsbetingelserne og listen med opgaver til udstillingerne, selvom vi har prøvet at forenkle dem. Det er MEGET vigtigt, at de bliver læst og det vil vi meget gerne ønske, at I bliver bedre til, og at den enkelte gruppe sørger for at alle får set dem godt igennem, så I dermed husker det hele !!!!

Eks: podierne – skal sættes ordentlig på plads, ophængene skal tælles og lægges som modtaget i æskerne, (aldrig afkortet!!). Der er indkøbt, 2 meget dyre moment-skruetrækkere, så der ikke kan strammes for meget om ophængssnorene. Fremover vil der blive udleveret kasser med 20 ophæng til hver udstiller på væggen, som den enkelte har ansvar for.

Vi fortsætter med bestyrelsesbeslutningen om, at deltagelse til udstilling på Kirkehavegård er kr. 100.- pr. person og kr.100.- i depositum. Udstillingsgebyret dækker almindelig slitage ved brug. Hvis ting forsvinder eller decideret ødelægges, bliver udstillerne krævet betaling derfor. Vi har også indkøbt maling til podierne, så de løbende kan blive malet og stå pæne til udstillingerne. Det er udstillerne der maler, hvis de synes de trænger.

Det er heldigvis blevet meget bedre med at overholde, at man ABSOLUT ikke må tage noget som helst væk fra udstillingen før end EFTER sluttidspunkt. Og det ser også ud til, at man får afsluttet udstillingen uden alt for meget jag, så tingene bliver lagt ordentlig på plads. Erfaring taler for, at man sætter evt. 1/2 time af til, at de købte varer kan stilles for sig selv til afhentning, med navn på købere og derefter er det tid til sammenpakning af udstillingen. I bestemmer jo selv jeres åbne/lukketider. Nogle har aftalt at spise fælles efter udstillingen!

Farvegladeprincippet med at udstillerne sammensættes på kryds og tværs for at få et større kendskab til – og inspiration af andre medlemmer, er meget vigtigt og hele grundtanken i Farvegladerne.

Samtidig bliver de enkelte medlemmer tilbudt udstillingsplads efter retfærdighed i forhold til sidste udstillingsdato. Ingen bliver sprunget over, medmindre de selv vil.

Men alt i alt er I gode til at skabe en god atmosfære og I gør jer umage med at lave flotte og spændende udstillinger.

Bestyrelsen har afholdt 3 bestyrelsesmøder, samt holdt mailkontakt om forskellige emner.

En god aktiv bestyrelse er guld værd. Tak for det. Også tak til vores webmaster, som også virker som sekretær.

I Fru Lunds hus, ved Musikskolen havde vi vores værksted, men efter en del polemik, læserbreve og mange møder har Byrådet alligevel besluttet at nedlægge denne mulighed.

Der er dog stadig røre om beslutningen, da det er påpeget fra flere sider, at huset er bevaringsværdigt. Man har nu valgt at prøve på at sælge det.

Det ser ikke ud til, at vi kan få vores helt egne lokaler, men vi skal mødes med forvaltningen om et muligt andet sted.

Vores udstillingssteder: Allerød bio, Revisionsfirmaet Dansk Revision i Hillerød, Allerød park og Lillerødhallerne. ORBICON er flyttet til Tåstrup og nogle har udstillet der allerede, de har indkøbt podier, så også ”gulv”-udstillere kan komme til at udstille. Der er også mulighed for at udstille hos lægerne på Tingvej, henvendelse til lægehuset.

På Allerød Bibliotek kan man udstille i den store sal, hvis man selv henvender sig til Biblioteket

De respektive tovholdere Annelise, Berg, Pia Lykke og Jette Bøving vil fortælle, hvordan det går.

Vores webmaster Hanne Funch står for vores hjemmeside og skal orienteres om diverse opdateringer. Vi vil bede jer gøre det gennem os (Jette og Robert). Det er, som bekendt også frivilligt arbejde, så ændringer m.v. bliver udført, når der er tid til det.

Der er kommet nye regler vedr. personlige oplysninger, og det er vi ved at få ordnet, således at adresselisten på websiden kun kan ses af medlemmer med kode, det volder stadig problemer, så indtil videre sendes Mail anonymt.

Det har endnu engang været et rigtig godt Farveglade år.

Der er oprettet et Brugerråd vedr. Centerhallen og Kirkehavegård. Jeg er med i dette brugerråd, som bl.a. skal være med til kontrollere udnyttelsen af begge steder. Brugerrådet har fået et beløb på kr. 10.000.- til rådighed, som er brugt i dette år.

Der har været flere møder og meget debat om foreningers benyttelse af kommunale anlæg og lokaler. Kort fortalt står der i Fritidsloven, at der skal tages hensyn til de unge, som førsterets- brugere og derefter ser man på foreningens medlemstal. Det ser ud til, at Farvegladerne fortsat har mulighed for 4 årlige udstillinger på Kirkehavegård og sandsynligvis også har Centerhallen til det årlige Kunstmarked.

For at bevare Kirkehavegård og Centerhallen er det fortsat vigtigt, at vi dokumenterer et behov.

Derfor vil vi fortsat satse på, at alle udstillinger holder åbent alle ugens dage, undtagen mandag, som er lukkedag på mange udstillingssteder.

Farvegladerne er meget glade for, at vi har mulighed for at udstille på så flot et sted som Kirkehavegård og så kun betale kr. 100.-, annoncering og forplejning ved egen udstilling og selvfølgelig kontingentet.

Fremtiden:

Kunstmarkedet finder sted den 16. -18. august, med opstilling den 16.08.2019, 16 medlemmer har meldt sig. Det er her, du kan lave en markedsbod og få vist hele dit potentiale indenfor din kunst og forhåbentlig få solgt nogle ting. Farvegladerne stiller i år maling til rådighed, så man på sin stand eller i foyeren kan male på sit eget maleri (der skal afdækkes).

Hvis der er interesse, vil bestyrelsen gerne forsøge at udbyde et malerkursus. Hvis nogle har forslag til underviser, modtages det gerne.

Andre aktiviteter kunne være fælles malerdage, kursus i ler/foto/glas el. andet. Evt. med underviser fra Farveglademedlemmer. Kunstbesøg til andre kunstnere.

Alt kan lade sig gøre, der skal bare være nogle initiativtagere, som vil tage sig af det, og så selvfølgelig deltagere.

Vedr. udstillingssteder:

Indtil videre tages der ikke flere udstillingssteder ind, da det ikke er det letteste at få medlemmerne til at melde sig, selvom de steder vi har, er rigtig gode.

Alle medlemmer kan til enhver tid, selv melde sig til de kontaktpersoner, der tager sig af de forskellige udstillingssteder.

Tordenskjolds soldater ”lever stadig”;) – kom ud af busken og meld dig til.

Vedr. medlemmer: Bestyrelsen har besluttet, at der ikke pt. optages medlemmer, der udstiller på væggen.

Der er blevet lavet et permanent PowerPoint Show om Farvegladerne til Allerød Bio, som kan ses før reklamefilmene, inden forestillingerne i Allerød Bio.

Når I fremover skal reklamere for jeres udstilling på Kirkehavegård, vil jeg bede om, at der enten på plakaten eller i hvert fald i annoncen står, hvem der holder ferniseringstalen og hvem der evt. er sat på til underholdning. Det er med til at trække publikum til udstillingen.

Fest:

Den 27. september 2019

I får nærmere besked, men reserver datoen.

Jette Bøving, juni 2019.

Kommentarer vedrørende udstillingsstederne:

Biografen, udstillingerne fungerer fint

Lillerødhallerne, der mangler ofte til væggene. Der er plads til ca. 20 billeder. Meld jer gerne!

Dansk revision og allerød park, det fungerer godt og der bliver ofte solgt

Orbicon er rykket til Taastrup. De roder lidt med bookningerne, men der er ved at komme styr på det

Det er vigtigt I selv henvender jer til tovholderne på de forskellige udstillingssteder

Henvendelser vedr. hjemmesiden skal gå via formandskabet

Annelise deltager i møder ift. forvaltningen og brug af Kirkehavegaard. Møderne handler meget om fodbold, men Annelise holder stand på vegne af Farvegladerne. Og det ser ud til at vi fortsat kan have fire årlige udstillinger på Kirkehavegaard samt kunstmarkedet i Centerhallen.

Kommentarer i øvrigt:

Det ville være rart med mere end to momentskruetrækkere

Hjemmesiden kommer fremadrettet til at blive redigeret af Soldis. Hanne overleverer til Soldis.

Åbne værksteder var hyggeligt, skal vi tage det op igen? Der var mange forskellige årsager til at det ikke etableres mere. Vi kan ikke få hjælp fra kommunen til fx at få lavet foldere. Det kan man andre steder, men ikke i Allerød!

Forslag om Croquis kursus. Luna har en kontakt til en, som kan undervise. Er der interesse for et sådant kursus? Luna finder ud af dato og pris, hvorefter formandskabet skriver ud til medlemmerne. Der vil være plads til 25 på sådan et kursus, naturligvis afhængig af lokalets størrelse. Susanne og Luna undersøger lokalemuligheder, fx Kirkehavegaard, biblioteket, musikskolen, Rampelyset mm

Robert anonymiserer fællesmails, undtagen mails til de, som skal udstille sammen.

 1. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Robert gennemgår regnskabet, som godkendes

 1. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke kommet nogen forslag

 1. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, som udgør 200 kr. per medlem/år
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen består af:

Formand: Jette Bøving

Kasserer: Robert Arp

Næstformand: Annelise Berg

Pia Lykke

Carsten Funch

Mogens Frandsen

På valg er: Annelise Berg, som modtager genvalg

Carsten Funch, som modtager genvalg

Mogens Frandsen, som ikke ønsker genvalg

Soldis stiller op og vælges til bestyrelsen

 1. Valg af revisor

Birgitte Lundemann genvælges

 1. Valg af revisorsuppleant

Elsebeth Holm Christensen genvælges

 1. Eventuelt

Forslag fra Soldis om at oprette en Instagram konto. Emnet tages op i bestyrelsesregi. Hjemmesiden vil i givet fald komme til at fungere som et visitkort.

Fælles aktiviteter kan fx foregå i forbindelse med at vi i forvejen har lokalerne på Kirkehavegaard til udstilling. Mandagene er altid ledige, når vi har udstillinger og vil kunne benyttes til fx croquiskursus og Instagramkursus

/ Hanne Funch