Betalingssatser

Bestyrelsen har fastsat følgende betalingssatser:

Kontingent for medlemskab af Farvegladerne udgør 200,00 om året

Kontingentet opkræves i november måned og er gældende for det efterfølgende kalenderår.

 

Fællesudstillinger på Kirkehavegård koster 300,00 pr. deltager

Beløbet, der indbetales af hver enkelt udstiller, dækker omkostningerne til ophængningsudstyr, podier og glasskabe m.v. samt produktion og trykning af udstillingsplakater.

Udstillingsgebyret indbetales forud for udstillingen.

 

Holdudstillinger på Kirkehavegård koster 150,00 pr. deltager

Beløbet, der indbetales af hver enkelt udstiller, dækker omkostningerne til ophængningsudstyr, podier og glasskabe m.v.

Udstillingsgebyret indbetales forud for udstillingen.