Fællesudstillinger

Fællesudstillinger afholdes ved særlige lejligheder, runde fødselsdage, jubilæer m.v.

Bestyrelsen udvælger blandt de interesserede, hvor mange og hvem der kan udstille. Udvælgelsen sker efter tur.

Bestyrelsen forestår disponeringen af udstillingen, annoncerer udstillingen og laver plakatmateriale m.v. Det er et bestyrelsesmedlem, der er tovholder for udstillingen.

De enkelte udstillere medvirker til udstillingens afholdelse ved medvirken til ophængning/opstilling af værker, vagttjeneste under udstillingen og medvirken ved andre praktiske gøremål som aftalt med tovholderen.

For at deltage i udstillingen betales til Farvegladernes bankkonto en udstillingsafgift på kr. 300,00. Dette beløb dækker omkostninger til ophængningsudstyr, podier, glasskabe m.v. samt udarbejdelse og trykning af plakatmateriale til udstillingen.

Øvrige omkostninger i forbindelse med udstillingen afholdes ligeligt af udstillerne, det kan være servering ved fernisering, betaling for musik, åbningstaler m.v.