Holdudstillinger

 Ved holdudstillinger sætter holdet selv udstillingen og beslutter rammen