Holdudstillinger

Holdudstillinger er den mest anvendte udstillingsform på Kirkehavegård.

Bestyrelsen skriver til medlemmerne med opfordring til at fremsætte ønsker til deltagelse i kommende udstillinger.

På basis af de fremsatte ønsker udvælger bestyrelsen udstillingsholdene. Udvælgelsen sker efter tur og vil i muligt omfang tage hensyn til foretrukken udstillingsperiode.

Et udstillingshold består typisk af 4-5 udstillere på væg og 4-5 udstillere på gulv, afhængig af typen af værker.

For hvert enkelt udstillingshold udpeger bestyrelsen en tovholder blandt holdets deltagere.

Tovholder er ansvarlig for udstillingens gennemførelse og at gældende regler/aftaler overholdes.

Tovholder får udleveret nøglebrik og adgangskode til Kirkehavegård forud for udstillingen, ligesom han/hun, fra foreningens sekretær, får tilsendt følgende materiale:

  • Tovholders opgaver
  • Regler for mærkning af udstillede værker
  • Regler for salg fra kommunale ejendomme

For at deltage i holdudstillingen betaler hver deltager en udstillingsafgift på 150,00 kr. til Farvegladernes bankkonto.

Beløbet dækker omkostninger til udlånt udstillingsudstyr, podier, glasskabe m.v.

Alle øvrige omkostninger herunder plakattrykning, ferniseringsudgifter, musik og taler m.v. dækkes af udstillingsholdet.