Holdudstillinger

Holdudstillinger er den mest anvendte udstillingsform på Kirkehavegård.

Bestyrelsen skriver til medlemmerne med opfordring til at fremsætte ønsker til deltagelse i kommende udstillinger.

På basis af de fremsatte ønsker udvælger bestyrelsen udstillingsholdene. Udvælgelsen sker efter tur og vil i muligt omfang tage hensyn til foretrukken udstillingsperiode.

Et udstillingshold består typisk af 4-5 udstillere på væg og 2-3 udstillere på gulv, afhængig af typen af værker.

For hvert enkelt udstillingshold udpeger bestyrelsen en tovholder blandt holdets deltagere.

Tovholder er ansvarlig for udstillingens gennemførelse og at gældende regler/aftaler overholdes.

Tovholder får udleveret nøglebrik og adgangskode til Kirkehavegård forud for udstillingen, ligesom han/hun, fra foreningens sekretær, får tilsendt følgende materiale:

  • Tovholders opgaver
  • Regler for mærkning af udstillede værker
  • Regler for salg fra kommunale ejendomme

De nævnte materialer/dokumenter er også at finde på hjemmesiden. Det kræver, at du er logget ind.

Omkostninger til plakattrykning dækkes af foreningen med et beløb på op til 500 kr.

Ferniseringsudgifter, musik og taler m.v. dækkes af udstillingsholdet.