Holdudstillinger

Holdudstillinger er den mest anvendte udstillingsform på Kirkehavegård.

Bestyrelsen skriver til medlemmerne med opfordring til at fremsætte ønsker til deltagelse i kommende udstillinger.

På basis af de fremsatte ønsker udvælger bestyrelsen udstillingsholdene. Udvælgelsen sker efter tur og vil i muligt omfang tage hensyn til foretrukken udstillingsperiode.

Et udstillingshold består typisk af 4-5 udstillere på væg og 2-3 udstillere på gulv, afhængig af typen af værker.

For hvert enkelt udstillingshold udpeger bestyrelsen en tovholder blandt holdets deltagere.

Tovholder er ansvarlig for udstillingens gennemførelse og at gældende regler/aftaler overholdes.

Tovholder får udleveret nøglebrik og adgangskode til Kirkehavegård forud for udstillingen.

De materialer/dokumenter, der skal bruges ifm. udstillingen, findes på vores hjemmeside, hvorfra de kan downloades.

Det kræver, at du er logget ind.

Hvis det driller, må I hjælpe hinanden, - alternativt kontakte sekretæren.

Omkostninger til plakattrykning dækkes af foreningen med et beløb på op til 500 kr.

Ferniseringsudgifter, musik og taler m.v. dækkes af udstillingsholdet.