Generalforsamling Farvegladerne

9. juni 2021 09:36 , af Soldis Sigurdardottir

Generalforsamling Farvegladerne
22. juni 2021 kl. 19
Kirkehavegaard, sal 2
3450 Allerød


Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
6. Valg af bestyrelses medlemmer.
7. Valg af revisor.
8. Valg af revisorsuppleant.
9. Eventuelt.


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før.


Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Formand Janne Sury er valgt for 2 år og er ikke på valg
Næstformand og sekretær Hanne Funch Staugaard er valgt for 2 år og ikke på valg
Kasserer Søren Blaabjerg er valgt for 2 år og er ikke på valg
Bestyrelsesmedlem og IT: Soldis Sigurdardottir er på valg og modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem: Carsten Funch er på valg og modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem: Pia Lykke er ikke på valg